Beter Bewegen met Yael Beter Bewegen met Yael Beter Bewegen met Yael Gebaseerd op de bewegingsleer CESAR

Aanmelding

seizoen 2023/2024

Lidmaatschap

  • Je kunt lid worden van Beter Bewegen met Yael door je aan te melden voor een cursus.
  • Graag het formulier zo volledig mogelijk invullen
  • Betaling naar NL44 INGB 0004 8808 50  tnv Y. Margolin


Kies je cursus: meer info