1. Inschrijving voor de All Inclusive cursus is voor het gehele seizoen.
  • het seizoen start in september en eindigt eind juni.
  • de betaling van het cursusgeld kan in één of meerdere termijnen worden voldaan, 50% vóór 1 september en het restant uiterlijk 30 september.
  • start je met Beter Bewegen als nieuw lid gedurende het seizoen, dan betaal je naar rato vanaf aanvang lidmaatschap.
 2. Inschrijving voor alle overige cursussen is telkens voor 10 lessen.
  • de betaling van het gehele cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn.
 3. Cursist betaalt geen inschrijf- of administratiekosten.
 4. Cursusgelden worden in principe niet terugbetaald. Uitzondering wordt aangeduid in punt 7.
 5. Bij deelname aan twee All Inclusive groepen heeft de cursist recht op 25% korting op het cursusgeld voor de 2de All Inclusive groep.
 6. Breng jij een nieuw lid (vriend/in, collega, etc.) aan, dan krijg jij 10% korting over het bedrag dat het nieuwe lid verschuldigd is, te verrekenen in de eerst volgende periode. De 10% korting geldt voor ieder nieuw lid die jij aanbrengt (dus het kan oplopen tot een geheel GRATIS seizoen). Lees er meer over bij Tarieven.
 7. Bij ziekte of anderszins verhindering van de cursusleider wordt door Beter Bewegen getracht de gemiste lessen opnieuw in te plannen.
 8. Indien een cursist door omstandigheden geen deel kan nemen aan de les van zijn/haar groep dan mag de gemiste les worden ingehaald. Het inhalen van een gemiste les in een andere groep is alleen mogelijk na vooraf overleg en op advies van Beter Bewegen. 
 9. Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico. Van cursisten wordt aangenomen dat er medisch gezien geen bezwaren bestaan tegen het volgen van de lessen.
 10. Beter Bewegen en de verhuurder van de accommodatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van cursisten, noch voor elke vorm van fysiek letsel of schade die tijdens de les of tijdens het verblijf in de accommodatie is ontstaan.
 11. Cursusgeld wordt per seizoen opnieuw vastgesteld en is inclusief 9% BTW.
 12. Beter Bewegen respecteert uw privacy, voor meer informatie zie onze privacyverklaring.