Het seizoen start altijd begin september, en loopt meestal af tegen eind juni.

Voor sommige leden is het zomerreces te lang. De Zomerlessen zijn een verlenging van het seizoen, en lopen niet altijd parallel aan het seizoenrooster. Voor aanvang worden uiteraard data, tijden e.d. aangegeven.

De Zomerlessen staan op zich, en zijn géén inhaalmogelijkheid voor lessen van het seizoen zelf.